Al 40+ jaar een begrip in Assen
24/7 geopend
3500m² sportplezier
Zeer uitgebreid aanbod

Bij de Fitness Factory hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verzamelde persoonsgegevens

Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren, verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en medische informatie omvatten. We verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het verlenen van onze diensten en die u vrijwillig aan ons verstrekt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

    • Het faciliteren van uw lidmaatschap en het beheren van uw account.

    • Het verstrekken van gepersonaliseerde diensten en het aanpassen van ons aanbod aan uw behoeften.

    • Het communiceren met u over uw lidmaatschap, onze diensten, speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven.

    • Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van gebruikerspatronen om onze website en faciliteiten te optimaliseren.

    • Het naleven van wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze rechten en belangen.

3. Bescherming van persoonsgegevens

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. We hanteren strikte beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

4. Verstrekking aan derden

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, zoals het inschakelen van betalingsverwerkers of het verzenden van nieuwsbrieven. We zorgen ervoor dat deze derden de nodige beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring om uw rechten uit te oefenen.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacypraktijken of wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

info@fitnessfactoryassen.nl

0592 – 312193